Hanke: Kunstens og Kulturlivets Omgivelser

 

Art Management I

Art Management I – Kunstens og Kulturlivets Omgivelser

Af Peter Hanke

ISBN: 978 87 996458 0 0

 

Art Management I – Kunstens og Kulturlivets Omgivelser (2013) er en grundbog til første del af det tværvidenskabelige BA- og KA-tilvalgsfag Music/Arts Management på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet.

Kunst- og kulturorganisationer er betinget af en lang række eksterne forhold, som den enkelte organisation ikke altid er herre over. Der er tale om udefrakommende kræfter, der på forskellig vis interagerer med organisationerne og som har direkte eller indirekte indflydelse på en lang række aspekter, både indenfor og udenfor organisationens fire vægge.

Fra bogens bagside:

“Art Management I handler om kunstens og kulturens omgivelser og værensbetingelser, og hvordan politiske, økonomiske og sociale forhold i dag kombineres med teknologiske udviklingstendenser.”

Bogen sætter blandt andet fokus på, hvad der gør art management til en særlig form for management og indeholder desuden kapitler, der kredser om temaer som institutionalisering i kulturlivet, kunstens rolle i samfundet, gatekeeperkulturer, kulturpolitik, publikumsaspekter, kunst og teknologi, kulturøkonomi og arbejdsmarkedet for kunstnere anno 2013.

“Kulturlivet er på én gang noget særligt og noget helt almindeligt, og studiet af art management bør bevæge sig ad samme spor. En kritisk, analytisk indstilling er et fortrinligt udgangspunkt.”