Howard Becker: Art Worlds

Becker

Art Worlds

af Howard Becker

ISBN: 0520052188

Forfatter og sociolog Howard Becker har i sin bog Art Worlds (1982) beskrevet den form for socialisering, der foregår omkring kunstens miljøer og fællesskaber. Han beskriver kunstværket som noget der er en kollektiv handling, da produktionen ofte indebærer, at et netværk af mennesker med forskellige ressourcer inddrages. En art world består af et netværk af individer, der handler kollektivt, er organiseret og koordineret i kraft af en fælles forståelse af kunsten.

”Arts worlds consist of all the people whose activities are neccessary to the production of the characteristic works which that world, and perhaps others as well, define as art.” (Art Worlds, side 34)