Kulturmødet 2017: Stephan Kleinschmidt

For den sønderjyske politiker Stephan Kleinschmidt er det at have en stærk selvforståelse og kulturel identitet helt centralt for at kunne indgå i samarbejder på tværs af landegrænser. Mød ham til en debat om identitet og kunst i fremtidens Europa.

Af Amanda Berglund

Stephan Kleinschmidt (B) er formand for Kulturregion Sønderjylland og byrådsmedlem i Sønderborg på tiende år. Lørdag morgen på Kulturmødet 2017 deltager han i debatten “Is Mors a part of Europe?”, hvor der vil være fokus på kunstens rolle i Europa. Ifølge Kleinschmidt har kunst og kultur et uudnyttet potentiale, både nationalt og internationalt:

“Kunst kan udtrykke følelser og formidle en identitet, og den kan derfor være med til at knytte bånd mellem mennesker. Jeg mener, at kunsten bør spille en langt større rolle. Jeg tror, det er hele livsnerven i det europæiske samarbejde og for nationalstaternes engagement i Europa – det at man har en klar selvforståelse er grundlaget for, at man kan interagere med andre på en konstruktiv måde.” 

Kleinschmidt, som selv er en del af det tyske mindretal og er vokset op med denne dobbelte identitet, mener ikke at én identitet behøver at udelukke en anden. Det er derimod afgørende for den kulturelle sammenhængskraft, at man som minoritet har rum til at udfolde sin kultur:

“Kultur er vores kompas, når vi bevæger os rundt mellem forskellige nationer. Det er forudsætningen for, at du kan være en aktiv medborger, det er at du bliver anerkendt som den du er, uanset kulturel eller religiøs baggrund. Derfor skal vi også turde give plads til kulturel mangfoldighed i det offentlige rum. Det, synes jeg, kniber engang imellem.”

Debatten “Is Mors a Part of Europe?” finder sted lørdag d. 26. august kl. 9:00. I panelet deltager også Rebecca Walton fra the British Council; formand for Europæisk Ungdom Nordjylland Monika Elend; samt Bengt Kristensson Uggla, som er forfatter og filosof. Debatten er på engelsk.