Liebst m. fl: God ledelse i selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner

af Lars Liebst m.fl. (2011)

“Anbefalingerne er ikke en udtømmende opskrift på god ledelse af selvejende kulturinstitutioner. Dertil er nutidens ledelsesudfordring for kompleks. Men anbefalingerne er et solidt afsæt for at udøve god ledelse.”

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner er en i høj grad strukturorienteret rapport udgivet af Kulturministeriet i 2011 med henblik på at komme med en række officielle anbefalinger til driftsstøttede, selvejende kulturinstitutioner om, hvordan man styrker bestyrelser, ledere og direktioner i at løfte de ledelsesmæssige opgaver og udfordringer og overskuer det ansvar, som Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet pålægger institutionerne. Det er altså rapportens hensigt at understøtte, at selvejende kulturinstitutioner løser driftstøttede opgaver så “professionelt, kompetent og effektivt” som overhovedet muligt.

”Anbefalingerne kan i den nuværende form bidrage til at skabe en passende robust ledelsesmæssig ramme om de kunstneriske og kulturelle aktiviteter, der er institutionernes formål.”