Hanke: Organisationsforståelse og Ledelseskultur

 

Art Management II

 

Art Management II – Organisationsforståelse og Ledelseskultur

af Peter Hanke

ISBN: 978 87 996458 1 7

 

Hvordan skabes de bedste og mest relevante rammer for kunsten? Hvordan ledes og styres organisationerne og de mennesker, der befolker kulturlivet?”

Art Mangement II – Organisationsforståelse og Ledelseskultur (2014) er en grundbog til anden del af det tværvidenskabelige BA- og KA-tilvalgsfag Music/Arts Management på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet.

Fra bogens bagside:

 “Art Management II handler om kunstens og kulturens organisationstyper og ledelsesprincipper. Bogen introducerer en række vigtige begreber i organisationsteori og anskuelser om ledelse i kulturlivet.”

Ledere og managere i kulturlivet balancerer imellem mange forskellige paradokser, spændt ud mellem processer, der vedrører alt fra selve kunsten og kulturproduktet til ledelsesmæssige, organisatoriske og økonomiske aspekter, og de har til opgave at fange, vedligeholde og udvikle det essentielle i alle lejrer.

Art Management II tager fat på konkrete sider af art management, dvs. de interne forhold i kunstvirksomheder og kulturinstitutioner. Bogen introducerer analyser og beskrivelser af en række væsentlige processer og ledelsesudfordringer i kunstens organisationer. I kapitler der omhandler fx organisationsteori, organisationstyper, projektorganisation, ledelseskultur og -faglighed, ledelsesnormer, performance, motivation og evaluering sætter bogen fokus på kunstens og kulturens – til tider – modsætningsfyldte indre forhold. Bogen introducerer desuden metoder og redskaber til at skabe en dybere forståelse af kunst- og kulturorganisationers tilblivelse og organisation, samt både institutioners og mindre projekters behov for strukturer og veludviklede ledelsesprocesser og -principper.