Mission

kulturledelse.dk fokuserer på tre områder:

Ledelse og organisation i kulturlivet

Et nuanceret og dybere blik på kvaliteterne i ledelse i landets kulturinstitutioner og virksomheder, der har til formål at organisere kunst, kulturarv og kulturformidling. Opdelingen i administration og kunstnerisk ledelse er for primitiv. Den dygtige leder og de vellykkede ledelsesprocesser har mere at byde på.

kulturledelse.dk:

  • stimulerer nuværende og kommende kulturledere i deres gerning
  • identificerer ”best practice” i kulturlivet
  • fejrer det succesfulde lederskab

Kunstens position i samfundet

Debatten om kunsten i samfundet tager som regel udgangspunkt i enten velfærdssamfundets nytteetiske normer eller i den rene æstetiske autonomi. Offentlige samtaler og polemik om kunstens værdi, betydning og vigtighed i samfundet bliver skiftevis rituel og skinger.

kulturledelse.dk:

  • arbejder på at øge relevansen i diskussionerne om kunstens og kulturens position i samfundet
  • bidrager til udviklingen af forbedrede evalueringskriterier i kulturlivet
  • bidrager til at skabe et æstetisk udgangspunkt for diskussionen om ”best practice” i kulturledelse

Forskningsformidling

Landets uddannelsesinstitutioner øger fokus på art management og ledelse i området mellem stat og marked og etablerer nye studieforløb i form af valgfag og studieretninger inden for emnet.

kulturledelse.dk:

  • samler og formidler forskere og underviseres erfaringer, undersøgelser og forskningsresultater
  • opbygger en ressourcesamling til ære for studerende såvel som for undervisere
  • ønsker at inspirere praktikere i kulturlivet til at søge ny viden