Sommerstafet Kitte Wagner september 2023

Kulturledelse.dk har henover sommeren 2023 interviewet en række kulturledere om deres tilgang og motivation til ledelse. I september er det teaterchef for Malmø Stadsteater Kitte Wagner, der her afslutter denne sommers stafet.

Tilgangen til ledelse

Tine: Hvad fik dig til at blive leder? Fik du en opfordring? Var det en kærkommen chance for at realisere ønsket om at lede netop denne specifikke kulturinstitution, eller havde du en vision, som var vigtig at realisere – det kan også være noget helt andet, der fik dig sporet ind på det at blive leder?

“Mit første chefjob var på Nørrebro teater. Jeg blev chef der fordi jeg havde mødt Jonatan Spang og vi var kommet på sporet af en ny måde at udvikle den moderne komedie på i brændpunktet mellem teater og stand-up. Havde jeg ikke mødt ham, er jeg ikke sikker på at jeg var blevet chef, i hvert fald ikke på det tidspunkt. Vi søgte jo Nørrebro Teater sammen.”

“Men der var flere faktorer der spillede ind. Jeg havde også arbejdet sammen med en svensk instruktør, Birgitta Englin, på Betty Nansen teatret hvor jeg var ansat som dramaturg. Hun sagde til mig direkte at hun syntes jeg var et chefemne. Eller som hun sagde: det er jo meget dig der leder det her teater, har du tænkt på det? Det havde jeg virkelig ikke. Kvindelige teaterchefer fandtes stort set ikke på det tidspunkt. Endelig skete der også det, til min egen store overraskelse, at jeg blev opfordret til at søge af ansættelseskomitéen.”

“Og så er der mit privatliv. Ritt Bjerregård gav mig et råd som nytiltrådt chef på Nørrebro teater. Hvordan lykkes man som (kvindelig) chef spurgte jeg hende. Hun sagde: du vælger den rette mand til at være far for dine børn. Jeg har to sønner med en mand jeg er skilt fra. Men han har taget lige så meget barsel som mig. Han har været en meget aktiv far, som aldrig har set det som en et fravalg at være med sine sønner. Det er en underliggende trampolin for mine karrierespring som også må nævnes.”

Fotograf: Emmalisa Pauly
Motivation i dagligdagen

Vi inspireres af forskellige ting, som udvikler os ledelsesmæssigt over tid. Noget er vi bevidste om, noget andet viser sig senere at have været en inspiration til nye tiltag, projekter eller strategiske beslutninger. Vi kan også blive inspireret af personer, vi møder undervejs.

Tine: Hvad motiveres du af til hverdag i din ledelsesopgave?

“Jeg står overfor mit 3. teaterchefjob og det er blevet glasklart for mig, at jeg motiveres af visionen. Jeg skal kunne se en transformation og et projekt som skal gøres, og som jeg kan forløse eller i hvert fald tror jeg kan forløse. En styrende idé. Med Nørrebro Teater var det tanken om at kunne få en ny komedieform på scenen, som havde et helt andet publikum som tændte mig. I forbindelse med Malmø Stadsteater var det tanken om at involvere og løfte et ensembles potentiale i forhold til repertoirelægningen og få positioneret hovedscenen som demokratisk mødeplads i Malmø der drev mig.  Jeg kan ikke lede før jeg har en retning. Dernæst motiveres jeg stærkt af dygtige kolleger. Nogen der kan det, jeg ikke kan, og som kommer med andre kompetencer og gerne netværk. Det synes jeg helt enkelt er noget af det bedste. Det er flydende heroin for mig rent kreativt.”

Om mentorskab og arvefølge

Udover opgaven med den daglige drift, der ofte tager det meste af lederens tid, er der alle de forskellige udviklingsopgaver, man gerne vil arbejde med som leder, herunder udvikling af organisationen internt. Ofte er der klare bindinger ift. fremtidige opgaver, aftaler og indgåede kontrakter, som sætter rammen for en ny kommende leder. Nogle organisationer arbejder bevidst med mentorskaber internt for at spotte og udvikle ledelsestalent i egen organisation.

Tine:
Hvilke overvejelser gør du dig ift. arvefølge rent ledelsesmæssigt, når du engang ikke længere skal være leder i din nuværende institution, og har I f.eks. etableret mentorordninger?

“Jeg er midt i en exit i og med jeg skal starte som administrerende direktør på Dramaten d. 21.12.23.

Jeg har mange tanker om det, som Malmø Stadsteater behøver nu, og tror det vil være godt med en ny chef fordi teatret har gennemgået en ret omfattende transformation de sidste 3 år. Teatret har fået et nyt atelier for deltagerdrevet arbejde med især børn og unge, vi har åbnet en cafe/bistro som er åben hver dag fra 9-17 undtagen søndag og salen er nu fleksibel publikumsmæssigt og helt tunet til dramatisk teater. Teatret står stærkt både kunstnerisk og økonomisk. Jeg er mentor for et par unge kvindelige kolleger, men er ikke lykkedes med for alvor at øge diversiteten på teatret. Det håber jeg min efterfølger kan drive i mål.”

Et godt råd i starten af karrieren

Som ny leder kan man let blive overdænget med masser af gode råd, og som erfaren leder, har man ofte selv givet gode råd til især nye ledere, man møder på sin vej, som man gerne vil bidrage til at lykkes med i sit lederskab.

Tine:
Hvilket godt ledelsesråd, ville du gerne have fået, da du startede som leder?

“Hvis du ikke har en ledelsesuddannelse bag dig når du tiltræder dit første chefjob så find en god og erfaren organisationspsykolog ASAP og gør som personen anbefaler.”