Lyck & Nielsen: Strategisk Kulturledelse

Skærmbillede 2014-04-30 kl. 22.41.43

 

Strategisk Kulturledelse i Danmark – Et felt uden paradigme

af Lise Lyck og Jens Nielsen

Kulturlivet udsættes for nye omverdensbetingelser og nye udfordringer. For selv om vi ser en positiv udvikling, så er den internationale og nationale konkurrence benhård. De nye krav omfatter udover kunstneriske krav også krav til ledelse, strategi og organisation…. [..] Kravene til den strategiske entreprenørprægede kompetence er voksende. For slet ikke at tale om den innovative og formidlingsmæssige kompetence.

Lise Lyck  og Jens Nielsen undersøger i bogen Strategisk kulturledelse i Danmark (2007) begrebet cultural governance, strategisk kulturledelse. Bogens overordnede pointe er, at kulturlivet (i 2007) helt mangler et paradigme, en strategisk grundidé, som bestyrelser og ledelser kan samles om.

Governance er det rigtige begreb at benytte her, fordi det på den ene side handler om både horisontale og vertikale forhold til offentlige opdragsgivere og et stort antal interessenter i erhvervslivet, i det civile samfund, i den akademiske og professionelle verden og naturligvis brugerne, kunderne, publikum. Vertikalt drejer det sig om forholdet mellem en kompetent bestyrelse og en kompetent direktør, teaterleder eller museumsleder mv.

I bogen diskuterer Lyck & Nielsen forholdet mellem bestyrelser og ledere i kulturlivet og disses selvforståelse og evne til at skabe stærke rammer for og i kulturorganisationerne. Det gør de blandt andet ved at opstille en række arketypiske bestyrelsesformer, der skitserer nogle vidt forskellige måder at drive kulturledelse på, hvor spændingsfeltet mellem rollerne som leder og bestyrelse og aspekter som magtforhold og beslutningsstrukturer er yderst forskellige.

lyck-nielsen

Bestyrelserne udspringer af forskellige principper for administration, demokrati og samfundsliv, og skal også anerkendes som sådan. De er ikke grebet ud af den blå luft, men har deres rod i politiske og ledelsesmæssige diskurser gennem tiderne.

 

Se temaet om Bestyrelsesformer i kulturlivet her.