Wennes: Kunstledelse

Wennes

 

Kunstledelse – Om ledelse av og i kunstneriske virksomheter

af Grete Wennes

ISBN: 9788279352150

 

”Kunstledelse er ledelse av kunstproduksjon, og alle aktiviteter i kunstneriske virksomheter. Kunstledelse er ledelse av både kunsten (aktiviteten) og menneskene (aktørene). Kunstledelse er både kunstnerisk og administrativ ledelse, både administrasjon (management) og ledelse (leadership). ”

I bogen Kunstledelse, Om ledelse av og i kunstneriske virksomheter (2006) beskriver Grete Wennes, dét hun kalder ”det store paradoks”; nemlig mødet mellem kunst og forretning. Hun pointerer, at ledelse i en kunstvirksomhed er placeret mellem ”ulike og motsetningsfylte mål og ulike identiteter og verdier”; mellem kunst, ledelse og organisation. Ledere og managere i kulturlivet går helt tilbage til antikken, men som Wennes skriver: ”kan de se ut til at innholdet i og ansvaret hos ”arts manager” er forblitt det samme gjennom alle tidsepokene – å skaffe penger”. Lederen af en kunstvirksomheder balancerer dog imellem mange forskellige paradokser, spændt ud mellem kunsten, lederskabet og organisationen og har til opgave at fange det essentielle fra alle tre verdener.

 

”Kunsten assosieres gjerne med det emosjonelle, det irrasjonelle, skapende og kaotiske, mens næringslivet og foretaket assosieres gjerne med det strukturelle, det rasjonelle, det effektive og det instrumentelle. Det er disse grunnleggende antagelsene og assosiasjonene som danner ”det store paradokset” – kunst versus foretak, om som er med å strukturere vår måte å tenke og handle på – og ikke minst snakke om kunst og ledelse.”

 

”Kunstvirksomheten kan likevel betraktes som en møteplass for kunsten og foretaket, med sine ulike representanter, og skaper store og motsetningsfylte udfordringer for ledelse.”