Hein: Primadonnaledelse

primadonnaledelse_nar_arbejdet_er_et_kald-helle_hedegaard_hein-22264793-3344563544-frnt

 

Primadonnaledelse – Når arbejdet er et kald

Af Helle Hedegaard Hein

ISBN:  978-87-02-10112-6

“Kaldet som drivkraft for en professionel gerning er en helt særlig motivationsfaktor, og Heins teori går ud på, at den succesrige ledelsesproces som udgangspunkt må tage kaldsfølelsen alvorligt.Dedikationen og paratheden til at arbejde i en højere sags tjeneste er sjældent på samme niveau hos forskellige medarbejdere, og derfor er der grund til at udforske detaljerne i de forskellige motivationsprofiler, der er til stede hos en given organisations medlemmer.” (Fra Art Management II, side 89 af Peter Hanke)

Helle Hedegaard Hein har i sin bog Primadonnaledelse – Når arbejdet er et kald udviklet en teori om motivation af højtydende professionelle medarbejdere i senmoderne virksomheder og organisationer. På baggrund af antropologiske studier på Det Kongelige Teater og på hospitaler opdeler Hein medarbejdere i fire arketyper, kategoriseret efter kaldsfølelse og arbejdsglæde, og desuden efter hvor stor villighed den enkelte medarbejder har til at ofre sig for sit job.

“De fire arketyper af højtspecialiserede medarbejdere er: Primadonnaen, Præstations-tripperen (der som den eneste opdeles i en ekstrovert og en introvert type), Pragmatikeren og Lønmodtageren. Hver arketype har et forhold til arbejdet, som er markant forskelligt fra de andre arketyper, og dermed har de også forskellige motivationsprofiler og ledelsesbehov.”

I bogen er der – som titlen indikerer – særlig fokus på Primadonnaen, der er en medarbejdertype som er styret af en markant professionel kaldsfølelse og en række stærke faglige værdier og idealer inden for det specifikke felt, der er tale om.

“Primadonnaen ligger langt fra den forståelse, man normalt har af den ledelsesfremmede primadonna. Her er der ikke tale om store egoer med endnu større primadonnanykker. Primadonnaen, sådan som han forstås i arketypemodellen, har et eksistentielt forhold til arbejdet. Han betragter arbejdet som et kald og går på arbejde for at gøre en forskel i en højere sags tjeneste. Primadonnaen er placeret yderst på skalaen over villighed til at bringe ofre,…”