Interview: Michael Aastrup Jensen

Michael Aastrup Jensen, Venstre.

Michael Aastrup Jensen (f. 1976) er kultur- og it-ordfører for Venstre og forhenværende borgmester i Randers Kommune. Han er desuden næstformand for den danske delegation i Europarådet og er tidligere politisk udpeget medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstfond og Statens Kunstråd. Michael Aastrup Jensen er oprindeligt uddannet akademiøkonom og har tidligere arbejdet som salgs- og marketingskoordinator.

 


 

kulturledelse.dk – MAGASIN 3 har kulturpolitik og valg som tema. I magasinet finder man interviews med samtlige kulturpolitiske ordførere fra de ti opstillingsberettigede partier. Her følger en smagsprøve på interviewet med partiet Venstres kulturordfører Michael Aastrup Jensen.

Du kan læse mere om kulturledelse.dk – MAGASIN 3 og købe magasinet her.

 


 

Hvorfor er du kulturpolitiker?

Kulturpolitik har altid stået mig nær. Jeg begyndte allerede at interessere mig for det, da jeg sad i Kulturudvalget i Randers Byråd tilbage i 1997-2001. Derefter blev jeg borgmester i kommunen og blev ved med at interessere mig for kulturpolitik.

Randers Kommune er faktisk én af de kommuner, som giver absolut flest penge til kultur pr. indbygger, og kulturen var i høj grad noget, vi brugte til at brande os på. Flere undersøgelser viser nemlig, at kultur er noget, der betyder rigtig meget for folk, når de skal vælge et sted at bosætte sig. Det er altså afgørende for kommuner i provinsen, at de har kulturelle tilbud, så der sikres befolkningstilvækst.

Jeg betragter desuden mig selv som værdipolitiker, og jeg ender ikke umiddelbart som økonomiordfører – selvfølgelig med det forbehold, at det kan ændre sig i fremtiden. Jeg er kulturordfører, fordi det er det værdipolitiske, jeg synes er sjovt, og det er dér, jeg kan have mit hjerte med.

 

Hvad er kunstens og kulturens rolle i samfundet?

Jeg har altid set kultur som både uddannende og dannende. Kulturen er dét, der gør Danmark til det, som Danmark er. Derfor mener jeg også, at når vi taler om f.eks. radikalisering af unge muslimer, så spiller kulturpolitikken en rolle. Vi skal bruge kulturen, fordi der for mig er noget, der hedder dansk kultur. Der er noget, som gør, at vi er glade for at bo i Danmark, og dét skal vi have bredt ud. Men vi skal også værne omkring det.

Jeg ser desværre på en lang række områder, at den danske kunst- og kulturproduktion er under trussel udefra, og det er noget, vi bliver nødt til at værne om og styrke, f.eks. på filmområdet, hvor det er vigtigt, at vi opretholder det høje niveau i dansk dramaproduktion. Det kan nemlig være med til at styrke og værne om dansk kultur. Det er dét, jeg ser som den helt store kamp det næste stykke tid.

 

Hvordan gør man det? Er det ved at tilføre flere midler til dansk dramaproduktion eller ved at lave en kulturkanon, som forhenværende kulturminister Brian Mikkel lancerede i 2004?

Det er selvfølgelig et spørgsmål om prioritering, og det kunne godt være en mulighed, at man bragte en kulturkanon op igen. Jeg synes, kulturkanonen spillede en stor rolle, og selvom den var konservativ, så støttede jeg den. Den var med til at highlighte, at der er et minimum af værker, som alle danskere og skoleelever bør kende i forhold til deres uddannelse og dannelse.

 

Har du bestemte idealer, som er særligt vigtige for dig at fremme i dit kulturpolitiske virke?

Dét, at vi i det hele taget diskuterer kulturpolitik. Lige siden jeg blev kulturordfører, har jeg kæmpet imod den usynlige mur, som er skabt af, at man tror, at armslængden er ensbetydende med, at vi ikke skal diskutere kulturpolitik. Jeg får næsten kvalme, når jeg hører ordet ‘armslængde’, fordi det ofte bliver brugt som en doven undskyldning for, at vi ikke skal diskutere kulturpolitik. Det betyder dog ikke, at jeg mener, at vi som kulturpolitikere skal være smagsdommere; jeg skal ikke bestemme, at nu skal der gives så og så mange millioner til noget specifikt. Men det betyder heller ikke, at vi ikke kan have overordnede principper og meninger om, hvilken retning vi gerne vil gå kulturpolitisk.

Man kan tage lukningen af DR Underholdningsorkestret som eksempel. For mig blev den sag et epokegørende ”wake-up call”. Det sagde nemlig noget om, hvor langt ude det er, når dét, der står i public service-kontrakten, lige pludselig bliver noget, der ikke må diskuteres politisk. Hvorfor er vi her så, hvis vi som politikere ikke må diskutere en sag som denne?

 

Hvor stor indflydelse har du som kulturpolitiker på kulturens eksistensbetingelser?

Kulturpolitikere har stor indflydelse i perioder, hvor man laver forlig. Med Medie- og Filmforliget er vi i høj grad med til at sætte rammerne. Men når det er sket, er vores indflydelse imellem forligene dog meget lille, og det er dér, jeg mener, vi bør være bedre til at lave opfølgninger på diskussionerne og dét, der er skrevet i forligsteksterne. Som kulturpolitiker oplever man ofte, at vi udarbejder et forlig med forskellige politiske bevæggrunde, og når det så kommer ud på embedsmandsniveau, kan det dreje i en helt anden retning. Dér mener jeg, vi oftere burde kunne gå ind og følge op på, hvad der oprindeligt blev ment i forligsteksten. Netop dét prøver jeg at gøre, men det er ikke noget, som ligefrem bliver modtaget med applaus blandt øvrige politikere og embedsværket i Kulturministeriet.

Verden forandrer sig så hurtigt i øjeblikket, også på det kulturpolitiske område, og derfor mener jeg, at vi som kulturpolitikere bør kunne lave opfølgninger på det arbejde, vi laver. Tag bare det seneste filmforlig og sammenlign det med filmforliget, der blev lavet for fire år siden. Meget har ændret sig, eksempelvis med streamingtjenester som Netflix og HBO. Forandringerne kalder på en skærpet politisk indsats, men det synes jeg ikke det politiske system – Christiansborg og ministerierne – har været gode nok til at iværksætte.

 

Mange af kulturmidlerne er lagt ud i kunststøttesystemet og til driftsstøtte i store statsanerkendte kulturinstitutioner. Er det ikke med til at begrænse den indflydelse, man har som kulturpolitiker?

Jo, for hvis man f.eks. vil arbejde på at forbedre balancen mellem Øst- og Vestdanmark fordelingsmæssigt – hvilket jeg har foreslået – kan det være som at slå i en dyne. I stedet for at give til dem, der plejer at få, så ser jeg hellere, at man begynder at give midler som en slags iværksætterstøtte.

Staten skal selvfølgelig støtte institutioner som Det Kongelige Teater. Og jeg er ikke en af dem, som mener, at det største, nationale teater ligeså godt kunne ligge i f.eks. Holstebro. Jeg erkender, at det giver mest mening, at det ligger i København.

Men sammenligner man eksempelvis kunstmuseer som Arken og Aros har man at gøre med to museer, der minder ekstremt meget om hinanden. Ser man nærmere på, hvad de får i støtte, er der dog en verden til forskel; Arken modtager et meget større beløb end Aros. Og kigger man på besøgstallene, er der også stor forskel – men det er til den negative side for Arken. Aros buldrer derudad og har kæmpe succes, selvom de ikke modtager ligeså meget som Arken. Hvorfor, spørger jeg, og til det får man at vide, at det er på grund af en bestemt historie, omstændigheder omkring kommunesammenlægninger med mere. Jeg mener ikke, at det giver mening at begrunde bestemte kulturprioriteringer med historien – det mener jeg faktisk bare er en dårlig undskyldning fra ministerens side.

 

Men hvad skyldes den manglende vilje til at omfordele midlerne fra politisk side?

Politikerne er nervøse for at tage emnet op – man tør ikke rigtig at tage fat på de ømme ligtorne. Man er nervøse for at træde nogle af kulturinstitutionerne over tæerne, og så er det nemmeste altid at gøre, som man altid har gjort. Igen er det ofte historien, der bliver brugt som argument.

Lad os sige det, som det er: Det skyldes bl.a., at hver eneste gang, vi har debatten om en mulig omrokering, gives grunden til ikke at flytte på noget, at alle kunstnerne og de kunstinteresserede bor i København. Men den opfattelse må vi lave om på. Det er lidt som om, at dem, der bor vest for Valby Bakke, er en stak urmennesker, der er glade, når bare man har Olsen-banden. Dén vrangforestilling skal væk, for der er også folk i Jylland, som ønsker at se ballet og gå på kunstmuseum.

I forrige forlig skrev vi, at Det Kongelige Teater skulle tage på turné oftere. Hvis man ser på, hvor høje besøgstallene er, når teateret rejser rundt, så viser det altså, at der er en efterspørgsel fra folk uden for København. Der er mange, der gerne vil se teater, men som bare ikke har råd til at bruge en formue på at tage til København for at opleve det.

 

Hvad skal der til for, at kulturpolitik kan blive et valgtema?

Netop arbejdet med en bedre balance mellem kunst og kultur i øst og vest kunne sagtens blive et valgtema – dog ikke et ligeså stort tema som spørgsmålet om flygtninge eller økonomisk vækst. En valgkamp foregår i en komprimeret periode på 21 dage, og derfor bliver det primært de helt store emner, der står øverst på dagsordnen. Lige nu er kulturpolitikken ikke øverst, fordi den manglende vækst betyder, at der ikke er flere penge til kulturen. Og derfor skal vi altså have løst vækstproblemet først.

Ligger der ikke en opfattelse af, at kulturen er ‘flødeskum på kagen’ i den argumentation? At kulturen er noget, vi kan tage os af, når de øvrige politiske områder er diskuteret og afgjort?

Jeg siger ikke, at kulturpolitik ikke er vigtigt, men det er bare ikke ligeså vigtigt som de to førnævnte emner, der fylder rigtig meget lige nu. Hvis jeg udelukkende talte om kulturpolitik under en valgkamp, så ville folk spørge, om jeg da ikke erkender, at der er nogle ting, som er større og vigtigere lige nu. Og til dét kan jeg kun svare bekræftende. Det tror jeg, at alle kulturordførere vil sige og mene. Vi er i en situation, hvor en økonomisk krise har vendt op og ned på mange ting. Vi har en økonomi, der skal genoprettes og en række arbejdspladser, der skal vindes tilbage. Dét har i en årrække taget det meste fokus – og det er også i orden. For væksten er jo en forudsætning for, at vort samfund er rigt på kultur.

Men i forhold til valgkampen, så er kulturpolitik faktisk noget, jeg selv sætter fokus på. Jeg mener, at det er utrolig vigtigt at tage en diskussion af fordelingen af kulturmidlerne, samt hvad vi vil med kulturen. Derfor er én af mine mærkesager i valgkampen også, at vi – som nævnt – skal have skabt bedre balance mellem øst og vest, når det gælder kulturmidlerne.

 

Hvad skal der satses på, hvis dit parti får kulturministerposten efter valget?

Der er mange ting, man kan tage fat på, men øst/vest-problematikken er én af kerneopgaverne og spørgsmålet om, hvilket DR vi skal have i fremtiden en anden.

Venstre vil gerne have et mindre, men stærkere Danmarks Radio. Vi mener, at DR skal være stærkere på det, som man ikke kan få på de private kanaler, eksempelvis nyhedsdækning. Man kan sige, at DR skal tage sig af dét, der er enten for stort eller for småt til at blive vist på de kommercielle kanaler.

Og så er der desuden problematikken omkring litteratur og læsning; færre og færre danskere læser bøger, og det ser Venstre som et problem, der skal løses. Der er så mange forskellige tilbud, der kan fylde de få timer, vi har fri, og det betyder, at litteraturen konkurrerer på voldsomme betingelser. Folk har mindre tid, og så er det nemmere at gå på Netflix eksempelvis. Vi mangler den pirring, litteratur kan give os. I den sammenhæng mener jeg, at vi først bør kigge på bibliotekerne, som er blevet for meget blockbuster-butikker, hvor man skal kæmpe sig forbi actionfilm, computerspil og musik, før man kommer til bøgerne, som det egentlig handler om. For mig er bibliotekernes rolle at være litteraturens hus, forstået på den måde, at man bliver pirret til at få lyst til at læse mere og dermed muligvis også får lyst til at købe flere bøger.

 

Betyder det, at man fra politisk side skal insistere på, at bøgerne skal længere frem på bibliotekerne?

Ja, for det er os, som laver biblioteksloven. Vi gør det selvfølgelig i et nært samspil med kommunerne, som bestemmer hvor mange filialer, der skal være og meget andet. Men jeg mener, at vi skal tage et politisk ansvar og beslutte, hvad fremtidens bibliotek er.

 

 


 

Interview og bearbejdning: Jakob Høgh Sørensen

Efterredigering: Jakob Høgh Sørensen og Mette Gadegaard