Interview: Lars Liebst

Screen Shot 2015-03-05 at 08.29.16

 


 

Det følgende er uddrag fra interviewet med Lars Liebst (direktør for Tivoli A/S og bestyrelsesformand for TV2), bragt i kulturledelse.dk – MAGASIN 1, omhandlende bestyrelsesarbejde i kulturinstitutioner.

 


 

Hvad er de største udfordringer for kulturbestyrelser i disse år?

I de store kulturinstitutioner er der en generel udfordring i forhold til, hvordan man får sammensat et bestyrelseshold, der er i stand til at arbejde sammen og hvor medlemmerne bidrager med noget til bestyrelsen og institutionen samtidig med, at bestyrelsen som en enhed kan finde ud af at udfordre direktionen – på en god måde. Og så er der en udfordring i at være i stand til at arbejde strategisk med planer, der rækker længere end bare til det næstkommende finansår – af den grund, at rigtig mange kulturinstitutioner arbejder med meget korte bevillingshorisonter.

En anden udfordring er, at vi flere steder i landet oplever, at mange institutioner bliver lagt sammen, hvilket jo er et led i den vedtagne politik, både på lands- og lokalplan. Politikerne har altså fundet ud af, at det i mange tilfælde giver mening at slå forskellige kulturelle enheder sammen. Og som jeg ser det, er det en kæmpe udfordring at finde ud af, hvordan man skaffer de rigtige bestyrelsesmedlem- mer og hvordan bestyrelserne skal sammensættes i de nye konstellationer. Der er en vis tradition for politiske vennetjenester i danske bestyrelser – og det tror jeg f.eks. er en udfordring at komme til livs, især på det lokale niveau.

Overordnet synes jeg, at de – sommetider træge – processer, man gennemgår som kulturinstitution og -bestyrelse og de kompromiser, man hele tiden må indgå pga. mange forskellige kommunale, regionale og statslige betingelser gør, at man indimellem glemmer, at det i bestyrelserne handler om at få skabt et team og et hold der har nogle intellektuelle, kunstneriske og økonomiske ressourcer, der skal sættes og spille sammen – mere end det eksempelvis skal handle om et politisk kompromis.

 

Hvordan går det efter din mening med at bruge de anbefalingerne i ”God ledelse i selvejende kulturinstitutioner”, som Kulturministeriet udgav i 2011 og som du stod i spidsen for? Anvendes de i det ønskede omfang?

Jeg har siden 2011 rejst land og rige rundt, holdt foredrag og haft mange gode debatter rundt omkring i landet om disse anbefalinger, og det er min opfattelse, at der er rigtig mange bestyrelser og institutioner, der bruger dem. Der er en generel opfattelse af, at det er positivt, at der er kommet nogle retningslinjer og et sted, hvor man kan slå op, hvordan rammerne for en bestyrelse skal sættes – for nogle bestyrelser kun én gang om året. Jeg mener på ingen måde, at det er et dokument, der skal med til alle bestyrelsesmøder.

Jeg har dog på det sidste bemærket en efterspørgsel af en revidering af anbefalingerne. Eksempelvis er der i disse år meget fokus på aflønningsprincipper, hvilket der ikke står så meget om – andet end nogle helt overordnede retningslinjer om, at bestyrelsesmedlemmer bør modtage et passende honorar.

Jeg fornemmer også, at evalueringsprincipperne er svære for rigtig mange at føre ud i livet; Hvis man kender hinanden godt i en bestyrelse og har været medlemmer meget længe, kan det være svært at skulle evaluere så eksplicit. Men at man kender hinanden godt er bestemt ikke et argument for at undlade at evaluere bestyrelsesarbejdet og –samarbejdet, både internt i bestyrelsen og imellem ledelsen og bestyrelsen.

 

Mener du, at anbefalingerne er konkrete nok?

Jeg mener, at man skal passe meget på med at konkretisere alt for meget i sådan en sammenhæng som anbefalingerne er. Det må ikke blive en decideret og detaljeret facitliste. Dét man har brug for er et værktøj til få en fælles ramme at arbejde inden for og en fælles forståelse af arbejde ud fra.

 


 

Magasin 1 - mandag forsidenLæs resten af interviewet med Lars Liebst i kulturledelse.dk – MAGASIN 1.

Magasinet kan købes her.

kulturledelse.dk – MAGASIN 1 indeholder bl.a. artiklen “Kulturinstitutioner under pres – nye krav til bestyrelsen” af kulturkonsulent og adjunkt Jens Nielsen samt interviews med Ole Winther (kontorchef for museumsafdelingen i Kulturstyrelsen) og Flemming Lindeløv (bestyrelsesformand for Designmuseum Danmark).