Kulturmødet 2017: Palle Kjeldgaard

Palle Kjeldgaard, tidligere musikchef for symfoniorkestrene i Aarhus og Aalborg, har tiltro til danske symfoniorkestres omstillingsevne, men gruer for de konsekvenser, nedskæringerne på symfoniorkesterområdet kan have. På debatten “Symfoniorkestre i forandring” tegner han et billede af de danske symfoniorkestres fremtid.

Af Peter Koch Gehlshøj, Kulturledelse.dk

I et politisk klima hvor, som Palle Kjeldgaard beskriver det, musikerne i det Kongelige Kapel har set sig nødsaget til at gå ned i løn, Underholdningsorkestret holdes kunstigt i live, selvom det er nedlagt, og Copenhagen Phil bliver trængt op i en krog, ærgrer Kjeldgaard sig over, at den konference om symfoniorkestrenes fremtid, som Kulturministeren indbød til i foråret, ikke reelt set åbnede op for debat:

“Vi har brug for en tænketank – sådan en som Marianne Jelved ønskede at lave – for at vi kan finde ud af, hvad vi skal med de her orkestre. For det har simpelthen været for tilfældigt på hvilket grundlag, der er blevet truffet beslutninger. Det kan orkestrene, landet og publikum ikke leve med. Den grundige debat er ikke blevet taget!”

Palle Kjeldgaard, fagskoleleder for Musikskolen under Kulturskolen Viborg, kender det klassiske musikliv fra flere vinkler: Han har haft stilling som professionel violinist og har været musikchef for landsdelsorkestrene i Aalborg og Aarhus. Han har siddet i bestyrelsen for Den Jyske Opera og for Landsdelsorkesterforeningen og er nu bl.a. formand for Det Jyske Musikkonservatoriums aftagerpanel og Formand for Den Danske Strygerkonkurrence.

Kjeldgaard understreger, at landsdelsorkestrene er så store institutioner, at beslutninger på det område ikke kan træffes lokalt. Det må være folketinget og regeringens ansvar:

“Orkestrene har aldrig været bedre end de er nu, men den slags ekspertise opbygges ikke ‘over night’. Men så foreslår de eksempelvis, at DR og Det Kongelige Teater skal slås sammen – det er jo nonsens! Det er foruroligende, at politikerne sender sådan en prøveballon op!” 

Beslutningerne skal ifølge Kjeldgaard træffes på baggrund af en sandfærdig, forståelig og velovervejet proces, ikke som nu, hvor udviklingen synes vilkårlig og uden et overordnet nationalt overblik. Symfoniorkestrene er afhængige af længere linjer end dem, der følger fireårige regeringsperioder. 

Debatten “Symfoniorkestre i forandring” finder sted lørdag den 26. august kl. 10:15 på Kulturmødet. I panelet deltager også DRs Kulturdirektør Tine Smedegaard Andersen; den nuværende musikchef for Aalborg symfoniorkester Jan Kvistborg; formand for Dansk Musikerforbund Anders Laursen; Rasmus Nordqvist, som er kulturordfører for Alternativet; og Uffe Savery, musikchef ved Copenhagen Phil. Debatten arrangeres i samarbejde med Kulturmødet.