Efterspil Arvefølge og Mentorskab

Temaet for kulturledelse.dks Musikhus Salon #4 i samarbejde med Musikhuset København 26. april 2023 bar overskriften ”Arvefølge og Mentorskab.” Her ville vi se nærmere på talentudvikling i egen organisation og i hvor høj grad den nuværende leder har mulighed for at bane vejen for den næste.

Kulturledelse.dk havde inviteret Birgit Signora Toft, der gennem mange år har etableret ledelsesudviklingskurser og -rejser og derudover er blandt pionererne, der har været med til at indføre begrebet mentorskab som organisationsudviklingsbegreb i Danmark.

Desuden fortalte Povl-Christian Jensen, om sin rejse, da han som tidligere højt placeret chef havde valgt at træde væk fra sin egen chefpost og få en konsulentstilling uden ledelsesbeføjelser i sin egen organisation.

Birgit: “Hvis man vil arbejde med mentorskab i sin organisation, er der ting, man skal være opmærksom på.”

“En mentorskikkelse kan være en person især udenfor organisationen, da mentor har rollen som ”opdrager”, støtte og ”reservefar/mor” for sin mentee. Mentee refererer ikke til mentor og relationen mellem mentor og mentee er afgørende for at få et godt forløb.”

“Det handler også om generøsitet – mentor øser af sin erfaring og viden og der er ikke penge mellem mentor og mentee. Det fordrer også en vis modningsproces undervejs og et mentorforløb bør vare minimum et halvt til et helt år. Det er vigtigt at få sat en ramme og en slutdato, og så kan man aftale nogle milepæle undervejs. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er på mentees betingelser – man kan ikke udråbe sig selv til mentor, men man kan være det i kraft af sin mentee. Derfor skal menteen også selv udvise drivkraft og ville noget og har derfor brug for den erfaring som mentor har og vil øse af.”

Peter:
Hvad er en god mentor?

Birgit:
“En god mentor er én, der har erfaring bredt set, har kendskab til feltet og ledererfaring. Det behøver ikke at være en mentor indenfor samme fag. Men mentor skal være god til at mærke det intuitive og være stærk i det relationelle. Det er vigtigt at kunne skabe tryghed, mentor skal være tillidsvækkende for man lærer mest, når man er tryg.”

 

 

Birgit:
“En god mentor skal kunne fortælle historier og også kunne fortælle om sin egen usikkerhed. Til gengæld skal mentor passe på med at have meninger om den anden – altså hvad mentee kan eller ikke kan. Mentor skal kunne ”grave” lidt i potentialet og kraften hos mentee. Det er jo ikke sikkert at mentee har fået mulighed for at udfolde sig.

Mentor skal kunne rumme tvivlen og stilheden og den refleksive proces finde ”The Mentoring Moment.”

 

 

Birgit:
“Udbyttet for mentor kan være at mentor får ny selvindsigt og tør være opmærksom på, hvad den anden siger.”

“I min optik er det vigtigt at topledere er mentorer, særligt ift. at understøtte kvindelige ledere, så det ikke altid er kvinderne, der sidder med en mellemleder, men som kan få gavn af at møde en topleder.”

Povl-Christian Jensen har været mentor gennem sin ledelseskarriere og er nu mentor hos DJØF:

“Den gode mentor har evnen til at lytte og har nysgerrighed. Hvis man vil etablere mentorordninger i sin egen organisation, kan det være en ulempe med en lille organisation eller i de små miljøer – det giver sin begrænsning ift. fortrolighed, som er ret vigtig.”

“Indimellem kan man som leder få behov for at overveje dels sit eget lederskab og fremtidige karriere, dels se på udviklingen internt.”

Povl-Christian har foretaget et usædvanligt karriereskift, da han gik fra at være topleder til  at være chefkonsulent uden ledelsesopgaver i sin egen organisation.

Povl-Christian:
“Organisationen skal kunne rumme og det, ligesom man selv skal kunne det.”

“Det handler bl.a. om tab af privilegier, tab af løn, bil eller andre goder, der følger med et topledelsesjob. Det betyder samtidig at viden, indsigt og overblik forsvinder når man træder ned. Alle de små ting, man tager for givet at man ved noget om i organisationen, ved man ikke længere noget om. Til gengæld får man så meget andet. F.eks. et nyt og anderledes kollegaskab og en bedre balance mellem arbejdsliv og fritid.”
“I mit tilfælde var det forberedt og aftalt med min egen chef efter mit ønske, men for organisationen foregik skiftet “overnight” – så det kom som en overraskelse.”
“Når det lykkedes godt skyldtes det også den gode interne dialog, der var i organisationen, hvilket betød at en medarbejder jeg havde ansat 14 år tidligere fik mit job mens jeg fik et job i organisationen med hende som chef – det kræver en vilje i organisationen at få til at lykkes, og det gjorde det i mit tilfælde.”