Interview: Peter Duelund

P.Duelund 1

 


 

Det følgende er uddrag fra et interview med Peter Duelund, lektor i Moderne Kultur på Københavns Universitet, der er at finde i kulturledelse.dk – MAGASIN 2. Magasinet handler om filantropi og fondsstøtte i dansk kulturliv.

 


 

Bestemmer filantropiske fonde for meget i dansk kulturliv?

Ud fra en demokratisk kulturpolitisk synsvinkel er fondene både for magtfulde og lukkede. Men det har de lov til at være – og det skal man ikke bebrejde fondene, men de politisk ansvarlige, som giver dem lov til at være magtfulde. I 1992 nedlagde man fondsregistret, der førte til endnu mere lukkethed, end der allerede var i forvejen, og man må konstatere, at der fortsat er udbredt lukkethed omkring, til hvad og med hvilke formål fondene bevilger penge. Ud fra en kulturpolitisk synsvinkel er denne lukkethed, det største problem i relation til fondspolitikken i Danmark i dag.

Det er min opfattelse, at dansk kulturliv nærmer sig en problematisk top-down-tilstand, hvor en lille økonomisk elite i fondene sammen med en politisk elite finansierer, igangsætter og promoverer de tonegivende kulturaktiviteter, uden at der er en offentlig diskussion omkring de beslutninger, der træffes bag lukkede døre i fondsbestyrelserne eller via politiske aftalekontrakter. Herudover er der inden for fondspolitikken indført dét, man med et fint ord kunne kalde ”katalytisk filantropi” – et udtryk man har fra kemiens verden. Det betyder, at der er tale om fonde som katalysatorer, og at fondsbestyrelserne ikke blot bevilger penge på baggrund af ansøgninger, men ligefrem selv kontakter kulturinstitutioner med henblik på at katalysere en given proces i gang. Det kan f.eks. være initiativer, der har til formål at støtte og præge en given kulturel udvikling i et lokalsamfund. Under studier af oprettelse af lokale kulturinstitutioner og lokal byudvikling, har jeg oplevet, at befolkningen helt er sat ud af spillet, der skulle være til glæde for alle. Det er min opfattelse, at befolkningen holdes udenfor, mens de glade private eller offentlige givere i folketinget, kommunalbestyrelser og filantropiske fonde bygger motorveje, indretter kunstmuseer og udformer lokalsamfund, mødesteder og fælles arealer foran en undrende befolkning.

 

Læs mere i kulturledelse.dk – MAGASIN 2, der udkommer d. 18. marts.