Kulturens økonomier

Herunder ses en liste med links til en række artikler, rapporter, statistikker og bøger, der har relevans for de forhold der gør sig gældende inden for kunstens og kulturens økonomier.


 

Danmarks statistik

Økonomiske forhold på kulturområdet 

__________________________________

Kulturpenge – rapporter med Kulturministeriet som afsender

Kulturpengene 2009

»Kulturpengene 2009 udgives af Kulturministeriet og rummer de samlede budgetterede offentlige udgifter, der i 2009 var afsat til kulturelle formål i Danmark. Tallene omfatter pengene på finansloven, tipsmidlerne og licensindtægterne. Hertil kommer kommunernes forventede udgifter til kultur.«

Kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark 2012

________________________________________

Fondsfinansiering i kulturlivet

Læs Anker Brink Lund og Christian Edelvolds debatartikel om fremtidens drift af kulturinstitutioner, publiceret her på kulturledelse.dk 

»Kort sagt: Uddelende fondes samspil med kulturinstitutionerne giver anledning til mangeartede udfordringer af ledelsesmæssig art. Fonde kan alene, i partnerskab eller i formaliseret samarbejde med stat og kommuner medvirke til at understøtte kulturelle opgaver, hvor der kronisk er mangler på skattebaserede ressourcer.« 

Markant flere private penge til kulturen – artikel fra Berlingske Tidende 

»Både store og mindre organisationer er blevet mere afhængige af private donationer. Det skal ses i sammenhæng med, at de offentlige midler er kommet under pres. Der bliver stadig mere politisk kamp om, hvor de begrænsede midler skal tilføres….Tidligere tiders mere generelle tilskud til kultur bliver reduceret, og det bliver i stadig højere grad op til de enkelte institutioner at selvfinansiere ved hjælp af sponsorater og fondsmidler.« (Bent Meier Sørensen, Professor i kultur og økonomi, CBS)

Private penge booster besøgstal – artikel fra Berlingske Tidende

»De fleste museer drømmer om kø ved billetlugen, glade mennesker i caféen, lyden af kaffemaskinen, der kæmper for at følge med efterspørgslen, og interesserede blikke, der glider langs udstillingerne. Men vil de opnå det, må de forberede sig på et tæt samarbejde med private fonde.«

____________________________________________

Crowdfunding

Aktie-crowdfunding kan blive det nye årtusindes andelsbevægelse – Artikel fra Information

Når fondskasserne smækker i punger fansene gerne ud – Artikel fra Politiken

»Mange kasser er blevet lukket i, og flere steder har man ikke de samme midler til rådighed som tidligere. Kulturproducenterne er som nomader, der rejser rundt efter, hvor pengene er. Crowdfunding er et nyt muligt vandhul« (Dennis Nørmann, medforfatter til Håndbog i Fundraising)

__________________________________________________

Hvad koster kulturen? 

Hvad koster kulturen?

Hvad koster kulturen? (Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013) af Christian Hjordt-Andersen.

Læs også Søndag Aftens (v. Tom Ahlberg) omtale af bogen: Kulturpolitik økonomisk set

»Et værk, som gennemgår dansk kulturøkonomi over 410 sider, kræver et vist engagement i netop kulturen. Nogle læsere vil givetvis føle sig stødt over bogens til tider nøgterne og humoristiske konstateringer. Men det er netop dette frirum i formuleringerne, som gør, at bogen er langt mere læsværdig end nok så mange offentlige rapporter.« (Søndag Aften, August 2013) ________________________________________________________

Gaveøkonomi FREE – er fremtiden gratis? – af Chris Anderson

Bogen Free (2009) undersøger den epokegørende idé om en ny global økonomi og demonstrerer, hvordan den revolutionerende prisstrategi ’Free’ kan udnyttes til gavn for både forbrugere og producenter. »Det er det store paradoks ved Gratis: Folk tjener masser af penge uden at forlange noget for deres ydelser. Ikke alt er gratis, men tilstrækkeligt til, at vi har skabt en økonomi, der er på samme størrelse som et pænt stort lands bruttonationalprodukt på basis af en pris på 0,00 kr. Hvordan er det gået til, og hvordan vil det gå i fremtiden?« (Fra forordet)

free-er-fremtiden-gratis-af-chris-anderson

FREE – Er fremtiden gratis? (Børsens Forlag, 2009) af Chris Anderson _____________________________________________________________