Kulturlederen og publikum

Musikhussalon #5 – Kulturlederen og Publikum 24. maj 2023

SALONEN er AFLYST – Vi udskyder til efteråret 2023

At forholde sig til sit publikum har altid været forbundet med et specielt sæt af paradokser for kulturens institutioner. Venskab eller besvær? Forbruger eller deltager?

Denne salon tematiserer begrebet publikum set fra kulturlederens synspunkt. 

Hvordan skaber man et loyalt, nysgerrigt og åbensindet publikum, som ikke reduceres til forbrugere eller kræsne skatteydere, der vil have noget for pengene?

Kulturens publikum er mindre loyalt og præget af stemninger og tendenser mere end alle andre steder i samfundet. Til forskel fra offentlig produktion, der opfylder klare behov (sundhed, infrastruktur, uddannelser) eller markedet, der tilfredsstiller en efterspørgsel, er kunst og kultur udbudsstyret – udøvernes trang til at udtrykke sig og fremvise originale tanker, oplevelser og ideer er altid større end hvad publikum umiddelbart viser behov for.    

Det er et grundvilkår for kunsten og dens institutioner er, at udøvere og formidlere præsenterer noget originalt og grænsebrydende, som publikum ikke har bedt om, ikke kender i forvejen og slet ikke vidste var interessant. Denne spænding mellem det krævende ukendte, æstetiske nyskabende og på den anden side rimelige krav og tilgængelighed fra offentligheden, der finansierer festen, skal altid finde en balance. 

Vi har inviteret Lene Struck-Madsen. Hun er direktør for Applaus, en institution under Kulturministeriet, som har til formål at skabe publikumsudvikling for danske kulturinstitutioner gennem analyser, kurser og inspiration for beslutningstagerne.

Og Søren Møller, direktør for Østre Gasværk Teater. Han har for nylig udtalt sig til Berlingske Tidende om publikums mangel på koncentration i teaterrummet.