Kulturmødet 2017: Philipp Kochheim inviterer på opera

Philipp Kochheim, nyligt tiltrådt operachef på Den Jyske Opera.

Hvordan kan kunsten lukke omverdenen ind og slippe ud af ekkokammeret? Philipp Kochheim, nytiltrådt operachef på Den Jyske Opera, deler her sine visioner for, hvordan operagenren kan engagere sig i aktuelle samfundsdebatter. Han og operakoret indbyder til debat på Kulturmødet.

Af Peter Koch Gehlshøj, kulturledelse.dk.

Selvom kunst i Philipp Kochheims optik altid er delvist elitær og kræver forkundskaber, er hans mål i sit arbejde som operachef for Den Jyske Opera at forankre opera i offentlighedens bevidsthed og opnå den bredest mulige vifte af publikummer. For at forblive vedkommende, lader Den Jyske Opera derfor aktuelle dramaer udspille sig på scenen, eksempelvis i den nylige uropførelse “Brødre”, baseret på Susanne Biers film om krig og søskenderivalisering af samme navn.

Kochheim deltager i panelet ved debatten “Nutid på Scenen” på Kulturmødet, hvor operaen “Brødre” bl.a. skal diskuteres. Han forklarer motivationen for sådanne kunstneriske valg:

“Vi forankrer tidssvarende emner i programmet for at undgå udelukkende at tygge drøv på det 19. århundredes problematikker. Når vi bringer materiale som “Brødre” på scenen er det ikke ekkokammeret vi bekymrer os om. Vi fungerer som brændstof for forskelligartede menneskers følelser, vi manipulerer, vi er højlydte, vi diskuterer udødelige spørgsmål, vi bevæger, vi søger at overbevise og overvinde, vi er partiske – men vi er hverken et TV-show eller en encyklopædi.”

De perfomative genrers vigtigste eksistensberettigelse er ifølge Kochheim deres evne til at sætte refleksionsprocesser igang. Om end opera ikke griber direkte ind i omverdenen, er operahuse såvel som andre kreative arbejdspladser i Kochheims optik håndgribelige beviser for, at frugtbart samarbejde er muligt på tværs af forskelligheder, idet produktionerne bringer kunstnere fra hele verden sammen. Som han siger:

“Vi viser hver aften på scenen, hvordan mangfoldighed er en skabende kraft.”

Selvom der i de kreative brancher er gjort positive erfaringer med tværnationalt samarbejde, erfaringer, der kunne tjene som eksempel for andre brancher og samfundet generelt, mener Kochheim dog ikke, at man skal overdrive kunstens, kunstnernes og kulturinstitutioners effekt på og ansvar for samfundsmæssige konflikter:

“Vi kan ikke ændre verden, og især nu i mediernes tidsalder er operaen kun et marginalt medie. Men vi kan hjælpe med til at uddanne folk til ansvarlige borgere, at forføre dem til eftertanke, til tider at oprøre og opmuntre dem, til at stille spørgsmål, og til at efterprøve vores værdisæt, som i en slags “value-lab”. Opera er ikke et afklaringsmedium, men et forførelsesmedium; ingen dokumentar, nærmere en blockbuster.”

Den Jyske Operas formidlingsstrategier ligger i tråd med den nutidige bølge af publikumsudviklingsinitiativer, der igangsættes for at eksponere kunsten bedre og gøre den relevant for en bredere offentlighed. Publikumsudvikling er eksempelvis et af Projektstøtteudvalget for Scenekunsts aktuelle indsatsområder, og der har derfor de seneste år været øget fokus på, at scenekunsten skal kunne nå ud til et større og bredere publikum. Den Jyske Opera har således, understreger Kochheim, valgt at sigte målrettet mod børn og unge f.eks. med projekterne Talent U og OperaJomfru, og i sæsonen 2018/19 vil der sågar for første gang være en baby-opera.

Debatten “Nutid på scenen” er arrangeret af Den Jyske Opera og finder sted fredag den 25. august kl. 12:30 på Kulturmødet. I panelet deltager – udover Philipp Kochheim – formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst, Ditte Maria Bjerg; filminstruktør Michael Madsen; og Gitte Ørskou, museumsdirektør på KUNSTEN – Museum of Modern Art Aalborg. Desuden kan man høre Den Jyske Operas kor. Debatten er på engelsk.