Interview: Søren Bojer Nielsen

Adm Søren

 


 

Det følgende er uddrag fra et interview med Søren Bojer Nielsen, direktør for Det Obelske Familiefond, der er at finde i kulturledelse.dk – MAGASIN 2. Magasinet handler om filantropi og fondsstøtte i dansk kulturliv.

 


 

Er dansk kulturliv på vej til amerikanske fundraising-tilstande?

Det er der ingen, der ved. Det kommer fuldstændig an på, hvordan de offentlige kulturbevillinger kommer til at se ud og hvordan det går for de private virksomheder og det danske erhvervsliv generelt. Hvis det f.eks. pludselig går dårligt med at sælge insulin ude i verden, har Novo Nordisk Fonden automatisk færre penge. Og ligeså hvis A. P. Møller klarer sig dårligt.

Jeg får sommetider en fornemmelse af at, folk tror, at en fond nærmest trykker sine egne penge og gør som fonden selv vil med disse. Men sådan hænger det naturligvis ikke sammen. I fonde er der tale om penge, som virksomheder har tjent og som efterfølgende bliver delt ud i og til samfundet.

 

Hvilken udvikling anser du som sund for kulturlivet og dets institutioner?

Det er sundt for kulturlivet, at der er mulighed for flere finansieringskilder, og at man som kulturinstitution ikke bare er afhængig af én. Jeg mener, det er sundt, at institutioner og organisationer i kulturlivet ikke bare kan læne sig tilbage og se på en strøm af midler, der automatisk går ind.

For det synes jeg faktisk vi oplevede i 1970’erne og 80’ernes kulturliv. På det tidspunkt var ingen, måske bortset fra Knud W. Jensen på Louisiana, særligt optagede af, hvad man kunne skaffe af eksterne midler. Institutionslederne kiggede overvejende ned mod Centraleuropa og lod sig inspirere af traditionen dér; Der kom et tilskud fra Kulturministeriet og for dét gjorde man så det, man kunne. Der var ikke en iboende kraft i institutionerne om, at man skulle ud og finde eksterne penge til nye projekter og initiativer. Og det er jo ikke særlig ambitiøst. Jeg mener, at der herskede en form for tilstrækkelighedsfølelse; at ”det er godt nok”. I institutionerne gik man rundt og sagde til sig selv: ”Vi kan jo ikke mere, så det må være godt nok.” Det skal siges, at jeg selv var institutionsleder fra slutningen af 80’erne – og altså også selv en del af den måde at drive kulturinstitution på.

 

Læs mere i kulturledelse.dk – MAGASIN 2, der udkommer d. 18. marts.